פדגוגיה של חיבור

פדגוגיה של חיבור היא פדגוגיה שנשענת על שלושה מרכיבים עיקריים: זהות, קהילה, ואחריות אישית לקהילה (או קהילות) שאליה(ן) אנחנו שייכים/ות. בליבה של הפדגוגיה נמצא הרצון להבין כיצד הזהות שלנו ושל אחרים כוללת רכיבים שונים (מגדר, גזע, לאום, דת, שפה, מעמד חברתי, לקויות/מוגבלויות, וכיו"ב) ואי לכך משפיעים על האופן שבו אנחנו מתייחסים לא/נשים שונים (ועל האופן שבו א/נשים מתייחסים אלינו). בחברה רבודה ורב-תרבותית, כולנו מחפשים אחר חיבור רגשי ואינטלקטואלי, המקומות שבהם אנחנו מרגישים/ות שייכים ומשמעותיים. פדגוגיה של חיבור מסייעת למנהיגים/ות חברתיים, מחנכים/ות, ובעלי עניין בשינוי חברתי במקום העבודה, ליצור מרחבים שבהם חברי/ות הקבוצה החברתית חוקרים יחד את רכיבי הזהות שלהם, בונים//ות יחד קהילה מכילה ועוצמתית, ומבינים/ות את האחריות האישית שיש לכל אחד ואחת לאחרים/ות.

מפגש אחרון עם הסטודנטיות בקורס "יסודות תרבותיים בחינוך," צפון קרולינה 2016

פניות באמצעות כתובת האימייל connect@feministit.co.il